۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۴:۲۱
سئوال:شرکت نکردن در نماز جمعه چه حکمی دارد؟
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۴:۲۱
سئوال:شرکت نکردن در نماز جمعه چه حکمی دارد؟