۱۳۹۷/۰۷/۰۴ - ۱۰:۱۶
موسسه تامین درمان بسیجیان
نوشتن گزارش‌های غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه ای که کاری در آنها انجام نشده جایز نیست
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ - ۱۰:۱۶
موسسه تامین درمان بسیجیان
نوشتن گزارش‌های غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه ای که کاری در آنها انجام نشده جایز نیست
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۴:۲۱
سئوال:شرکت نکردن در نماز جمعه چه حکمی دارد؟