۲۰۱۸/۰۹/۲۶ - ۱۰:۱۶
موسسه تامین درمان بسیجیان
نوشتن گزارش‌های غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه ای که کاری در آنها انجام نشده جایز نیست
۲۰۱۸/۰۹/۲۶ - ۱۰:۱۶
موسسه تامین درمان بسیجیان
نوشتن گزارش‌های غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه ای که کاری در آنها انجام نشده جایز نیست
۲۰۱۷/۱۰/۰۴ - ۱۴:۲۱
سئوال:شرکت نکردن در نماز جمعه چه حکمی دارد؟