۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۴:۳۲
آیا توصیه به گریه در عزای امام حسین (ع) باعث افسردگی فرد نمی‌شود؟روان شناسان سه سطح گریه کردن را شناسایی کرده‌اند:
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ - ۱۴:۳۲
آیا توصیه به گریه در عزای امام حسین (ع) باعث افسردگی فرد نمی‌شود؟روان شناسان سه سطح گریه کردن را شناسایی کرده‌اند: