۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - ۱۵:۴۹
موسسه تامین درمان بسیجیان
سئوالات مسابقه گرامیداشت هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم محّمد مصطفی (ص)و امام جعفر صادق (ع) از کتاب وحی و نبوت استاد شهید مرتضی مطهری(ره)
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - ۱۵:۴۹
موسسه تامین درمان بسیجیان
سئوالات مسابقه گرامیداشت هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم محّمد مصطفی (ص)و امام جعفر صادق (ع) از کتاب وحی و نبوت استاد شهید مرتضی مطهری(ره)