۱۳۹۶/۰۷/۱۵ - ۱۰:۵۱
دمانگاه شبانه روزی محسن ابن علی (ع)
مراسم آغاز عملیات اجرایی درمانگاه شبانه روزی محسن بن علی (ع) در شهرستان دشتی با حضور مسئولان شهرستان و فرمانده سپاه استان بوشهر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ - ۱۰:۵۱
دمانگاه شبانه روزی محسن ابن علی (ع)
مراسم آغاز عملیات اجرایی درمانگاه شبانه روزی محسن بن علی (ع) در شهرستان دشتی با حضور مسئولان شهرستان و فرمانده سپاه استان بوشهر برگزار شد.