۱۳۹۶/۰۵/۲۸ - ۱۱:۱۱
درمانگاه شبانه روزی ولایت آمل وابسته به موسسه تامین درمان بسیجیان
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ - ۱۱:۱۱
درمانگاه شبانه روزی ولایت آمل وابسته به موسسه تامین درمان بسیجیان